Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy należy pobrać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
W tym celu należy udać się do starostwa powiatowego (wydział komunikacji – wydawanie prawa jazdy) i złożyć następujące dokumenty:

  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi,

( możliwość zrobienia badań w naszej szkole w cenie 50 zł. )

(Aby zrobić badania lekarskie w szkole MILA należy zapisać się na kurs i opłacić pierwszą ratę.)

  • Jedną fotografię – wymiary fotografii – 35 x 45 mm.  Szczegóły
  • Dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,
  • Zgoda rodziców – w przypadku osoby niepełnoletniej.

Z uzyskanym profilem należy zgłosić się do Szkoły Nauki Jazdy MILA w celu rozpoczęcia kursu.