ul.Lechicka 14, 02-156

600 700 402
22 646 56 56

ul. Patriotów 162, 04-839

505 503 803

Kwi 16,2019
Włącz myślenie – piesi są wszędzie

Są grupą użytkowników ruchu drogowego, których na drodze nic nie chroni. W konfrontacji z pojazdem mają niewielkie szanse na wyjście z tego bez szwanku. Otwórzmy oczy na pieszych. Bo tracą życie nawet, gdy nie ponoszą winy za wypadek. Oprócz świateł, radia i klimy, włączmy jeszcze myślenie!

Sen z powiek spędzają nam dyskusje na temat relacji kierowca-pieszy. Zbyt często te dwie grupy użytkowników ruchu spotykają się na drodze, aby to bagatelizować. Akademickie rozmowy przy rodzinnym stole, analizy ekspertów ruchu drogowego, rozważania policjantów drogówki, dyskusje przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa to czas kiedy kierowcy i piesi są na ustach wielu. A przecież i tak dochodzi do wielu potrąceń. To tylko pokazuje jak trudny jest to obszar. Dlatego inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa pieszych powinno być bez liku.

Bardzo często rozważamy kto jest winny w określonym zdarzeniu drogowym. Cenne wskazówki, wnioski i konkluzje powinniśmy jednak zostawić specjalistom, na co dzień zajmującym się zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. A sami powinniśmy wykazywać się większą ostrożnością i skupieniem wobec pieszych, zwłaszcza w terenach zabudowanych, strefach zamieszkania czy osiedlach. Ci mogą być wszędzie. Cóż z tego, że w wielu sytuacjach mogą ostatecznie nie ponosić winy za wypadek, skoro w ogóle go nie przeżyją. Względnie żyć będą w trwałym kalectwie. Czy to nie wystarczający powód, aby w trosce o pieszych zwolnić, wzmóc czujność, wykazywać się ostrożnością i zdolnością przewidywania pewnych sytuacji? Przecież każdy kierowca w innych momentach też jest pieszym. Więc może ta perspektywa będzie bliższa ku zrozumieniu w jakiej sytuacji znajduje się pieszy.

Lubuska Policja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom właśnie tej grupy niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Oprócz wielu działań policjantów ruchu drogowego, przygotowaliśmy także klip, który ma otworzyć oczy kierowcom na pieszych. Bez sporów, bez przerzucania się winą, bez krytykanctwa i malkontenctwa. Ale z prostym wnioskiem, który po projekcji tego klipu ma płynąć- włączmy myślenie i uważajamy na pieszych. Tylko w 2018 roku na lubuskich drogach w 144 wypadkach z udziałem pieszych, życie straciło 15 z nich. W tym roku zginęło już 8. Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Mamy określone prawa i obowiązki. Łatwo przychodzi nam ocenianie innych, tymczasem droga jest jedna, a od naszych zachowań zależy bezpieczeństwo. Wspólnie zróbmy wszystko, aby każdy mógł cieszyć się życiem i nie tracił go w wyniku potrącenia.  Włącz myślenie – PIESI mogą być wszędzie!

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)